logo

Ritning av stugan som fick första pris i sportstugetävlingen år 1934

Ritning av stugan som fick första pris i sportstugetävlingen år 1934. Arkitekt: Helge Barkenius

okänd, foto: Okänd