logo

Tulemarken i Sundbyberg, uppfört under slutet av 1930-talet.

Tulemarken i Sundbyberg, är ett exempel på ett villaområde uppfört i tidig funktionalistisk stil. Området bebyggdes under åren 1937-1939. Husen är kubformade, har släta putsade fasader i ljusa färger och är ofta byggda i 1,5 plan med souterräng och garage i bottenplanet.

Tulemarken, foto: Ulfstrand, Anna, 1998