logo

Enplansvillor i Sörskogen, Huddinge.

År 1965 byggdes i Sörskogen 74 stycken friliggande enplansvillor av AB ABACUS. Villornas utseende varierar beroende på terrängen och de är uppförda med eller utan källare. Ursprungligen var fasaderna klädda med träpanel. Under senare år har många hus byggts om och på så vis ändrat karaktär. Området utökades 1966 med rad- och kedjehus. 1971 kompletterades området med 14 friliggande villor.

Sörskogen, foto: Boogh, Elisabeth, 2003