logo

Widmark och Platzer AB bygger grupphusområdet Berghem, Järfälla.

Under 1960- och 70-talen uppfördes en stor andel gruppbyggda småhus i form av friliggande villor. Dessa förmedlades i många fall av bostadsstiftelsen Ekkronan. I Berghem byggdes 142 villor av SIAB och Widmark & Platzer AB.

Björkeby, foto: Okänd, 1966