logo

Ägget i Upplands Väsby är ett exempel på 1950-talets planideal. Ägget, foto: Lundkvist, Ingvar