logo

Villa Högudden på Lidingö, en orgelbunden villa av engelsk-amerikansk typ.

Arkitekt Ernst Lundroth ritade Villa Högudden 1895. Den ritades som sommarnöje åt livmedikus professor Ragnar Bruzelius. Utgångspunkten var en äldre villa. Byggnadsminne.

Villa Högudden, foto: Boogh, Elisabeth, 1998