logo

En stor öppen hall är karaktäristiskt för de individuellt utformade villorna vid 1900-talets början.

En stor öppen hall är karaktäristiskt för de individuellt utformade villorna vid 1900-talets början. Inspirationen till den fria, oregelbundna planlösningen hämtades från England och USA. Arkitekten Ernst Lundroth var verksam i flera villasamhällen omkring Stockholm. I Saltsjöbaden ritade han de första villorna för åretruntboende. Villan uppfördes 1896.

Saltsjöbaden, foto: Nordström, Alf, 1962