logo

Det brutna taket och de sexdelade fönstren är karaktäristiskt för 1920-talets egnahem.

Det brutna taket och de sexdelade fönstren är karaktäristiskt för 1920-talets egnahem. Järfälla.

Skillingvägen, foto: Stigholt, Johan, 1997