logo

Ritning till jugendvilla av Jacob J:son Gate 1905.

Ritning till jugendvilla om fem rum, hall, jungfrukammare och av Jacob J:son Gate. Ur Ritningar till svenska sommar- och egnahemsvillor 1905. Typritningen visar en villa med putsad fasad. Taket är brutet och valmat och täckt med tegel. Det mest karaktäristiska för jugendvillorna är de stora takfallen. Fönstren är småspröjsade, vanligast för jugendvillor är annars att endast den översta delen indelas i smårutor.

okänd, foto: Okänd