logo

Villa Molin på Lidingö, ritad av arkitekt Ralph Erskine 1947.

Villa Molin på Lidingö, ritad av arkitekt Ralph Erskine 1947. Huset är uppfört i lättbetong och har en fasad klädd med eternitplattor.

Elfviksvägen, foto: Ulfstrand, Anna, 1998