logo

Linoljefärgsmålad fyllningsdörr med synliga penseldrag. Äppelviken, foto: Ek, Mattias, 2004