logo

Faluröd träpanel, vita knuta, tätspröjsade fönster och det branta takfallet är typiska nationalroman

Faluröd träpanel, vita knutar tätspröjsade fönster och det branta takfallet är typiska nationalromantiska drag. Södertälje.

, foto: Ulfstrand, Anna, 1998