logo

Den svenska 1700-talsherrgården var en förebild för representativa villor under slutet av 1910-talet

Den svenska 1700-talsherrgården var en förebild för representativa villor under slutet av 1910-talet och 1920-talet. Södertälje.

Västgötagatan, foto: Ulfstrand, Anna, 1998