logo

En nationalromantisk villa med tjärbruna väggar och indragen balkong.

En nationalromantisk villa med tjärbruna väggar, tätspröjsade fönster och indragen balkong. Kvarteret Frej i Huddinge.

Kv Frej, foto: Schnell, Jan-Bertil, 1984