logo

Lars Henschen har ritat villorna vid Stålringen, med fasader av beige spritputs och rött lertegel på

Området har två ringformade gatusystem; Stålringen och Tennringen. 140 hus uppfördes i början av 1960-talet av Widmark & Platzer. Järfälla.

Stålringen, foto: Hassner, Rune, 1963?