logo

WP-villan i Berghem  är ett exempel på industriell tillverkning av småhus.

WP-villan uppfördes bl a i Berghem i Järfälla av Widmark & Platzer. Villan tillverkades i sektioner, som färdiga "volymelement" av AB Norrlandshus i Bräcke. Sektionerna monterades ihop på byggplatsen. I fasaden kan man avläsa att byggnaden är sammanfogad av ett antal volymer. Skarvarna täcks av stående vitmålade bräde.

Berghem, foto: Boogh, Elisabeth, 2003