logo

Äldre, omålad, knuttimrad hölada.

Äldre, omålad, knuttimrad hölada. Blekunge redaragård.

Blekunge redargård, foto: Boogh, Elisabeth, 2006