logo

Källarbod vid Lerkila.

Källarbod vid Lerkila. Runmarö.

Runmarö, foto: Nordström, Alf, 1973