logo

Vagnslider.

Bankesta gård. Det gamla vagnslidret söder om gamla stallet.

Järna, foto: Johansson, Thore, 1971