logo

Loge och ladugård

Tuna gård, Järna, 1968 (före rivningsarbeten som innebar att ladugården och logen brändes ned).

Skansen, foto: Ek, Mattias, 2003