logo

Hästdrivet tröskverk.

Solvik, Rönninge 1920. Hästanspänd anordning för drivning av tröskverk sk vandring.

Rönninge, foto: Okänd, 1920