logo

Bak- och bryggstuga.

Vidbo prästgård. Bak- och bryggstugan före restaureringen.

Vidbo prästgård, foto: Lilja, Kersti, 2003