logo

Gamla smedjan.

Bankesta gård. Den gamla smedjan. Järna.

Järna, foto: Johansson, Thore, 1971