logo

Stallbyggnad för vagns- och ridhästar uppförd ca 1918.

Stallbyggnad för vagns- och ridhästar uppförd ca 1918. Bro gård.

Brogård, foto: Stigholt, Johan, 2001