logo

Hamnen

Hamnen i Stora Vika med cementsilos och utlastningsanordning för löscement.

Stora Vika, foto: Mattias Ek, 2005