logo

Vattenhjulet.

Vattenhjulet av järn från 1895 är ett minne från en äldre epok när vattenkraft togs från Kvarnsjön.

Gustavsberg, foto: Elisabeth Boogh, 2010