logo

©Nils G Stenqvist/BUS 2012

Du har tid! Snäckfossil och stjärnhimmel ©Nils G Stenqvist/BUS 2012

, foto: Stockholms läns museum