logo

Gamla Årstas gårdsyta från söder med stora stengrunden i fonden.

Gamla Årstas gårdsyta från söder med stora stengrunden i fonden.

Haninge, foto: Lena Beronius-Jörpeland, RAÄ, 2011