logo

Lilla dammen Hamra

Lilla dammen Hamra i Tumba, Botkyrka kommun

Tumba, Botkyrka, foto: Stockholms läns museum, 2013