logo

Utö gruva, lyssna på ljudguider som en del av "Tillgängligt landskap".

Utö gruva.

Utö, Haninge kommun, foto: Jenny Bergegnsten, 2013