logo

Den goda hamen av Stig Blomberg, en del "Upptäck konsten".

Skulpturen den Goda hamen av Stig Blomberg.

©Stig Blomberg/BUS 2015

Nynäshamn, foto: Elisabeth Boogh