logo

Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm i Dieselverkstaden. Foto: Elisabeth Boogh.

Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm i Dieselverkstaden. Foto: Elisabeth Boogh.

, foto: Elisabeth Boogh