logo

Anders Jakobsen, radikalslöjdare, med pilbåge

Radikalslöjdare Anders Jakobsen med sin egenhändigt slöjdade pilbåge.

, 2017