logo

De förmögnas badort.

Den fashionabla badorten Saltsjöbaden, avbildad på ett äldre handkolorerat vykort. När samhället planerades 1889 var exploateringsbolagets avsikt att bygga ett exklusivt villasamhälle för Stockholms förmögna borgarklass. Tomterna gjordes därför mycket stora och köpekontrakten innehöll särskilda bestämmelser där köparen förband sig att låta uppföra en friliggande villa åt sin egen familj.

Saltsjöbaden, foto: Okänd