logo

Örstaristningens hästar.

Skepp, hästar och en vagn på Örstaristningen vid Angarnsjöängen i Vallentuna.

Angarn, foto: Ulfstrand, Anna, Maj 1996