logo

Runor och ruiner.

Sigtuna. Runsten med S:t Lars kyrkoruin i fonden. På stenen står det: "Anund lät resa denna sten efter sig själv medan han levde".

Sigtuna, foto: Ulfstrand, Anna, 1999