logo

Täby kyrka.

Täby kyrka byggdes i gråsten på 1200-talet. Porten i norra bogårdsmuren - stigluckan - byggdes 1929 på platsen för en äldre, riven stiglucka.

Täby kyrka, foto: Edberg, Rune, 2006