logo

Med "joddlarbalkong"

Detta hus har efter påbyggnad helt ändrat karaktär. Det branta taket med indragen balkong i alpstil var högsta mode under 1970-talet.

Berghem, foto: Boogh, Elisabeth, 2003