logo

Täby kyrka

Täby kyrka byggdes på 1200-talet i gråsten med brant sadeltak. Sakristian tillkom under 1300-talet. På 1400-talet fick kyrkan ett vapenhus.

Täby kyrka, foto: Ek, Mattias, 2006