logo

Kista på Väddö.

Kista, en bondgård på Väddö som sedan 1947 är hembygdsgård.

Kista, foto: Lundkvist, Ingvar