logo

Teckning från 1857 av SÖ294 i Grödinge.

Sö 294. Grödinge, Hallsveden. Efter teckning av R. Dybeck från Svenska runurkunder 2 (1857). Stenen har inte kunnat återfinnas. Från boken Sveriges Runinskrifter Band 3, Södermanlands runinskrifter.