logo

Runristning på ben 1100-1200 tal.

Kungsbenet. Runristning på ben 1100-1200 tal. Ristningen: " Kungen är frikostig med mat. Han gav mest. Hans ynnest är störst." Hittad i Sigtuna

, foto: Anna Ulfstrand, 1998