logo

U 159, teckning av försvunnen runsten.

U 159. Löttinge, Täby socken. Efter teckning av Aschaneus. Från boken Sveriges Runinskrifter Band 6, Upplands runinskrifter.