logo

U 337, teckning av runhällen i Granby

U 337. Granby, Orkesta socken. Efter teckning av Peringskiöld. Från boken Sveriges Runinskrifter Band 7, Upplands runinskrifter.