logo

Säbygravfältet på Ingarö.

Säbygravfältet ligger i en tallskogsbevuxen sluttning strax väster om nuvarande Säby gård på Ingarö.

Säby, foto: Ulfstrand, Anna, 2000