Nyhtestablå

Organisation

Vi har funnits som museum sedan år 1982 då vi tillsammans med Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna, Södertälje, Stockholms kommuner och Stockholms läns hembygdsförbund bildade Stiftelsen för Stockholms läns museum.

Landstinget finns representerad med fyra ordinarie ledamöter i stiftelsen, inklusive ordföranden. Övriga stiftelsebildare har en ordinarie ledamot var.

Våra främsta bidragsgivare är Stockholms läns landsting och Statens kulturråd. Utöver pengar från dem ansöker vi om projektbidrag från länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Museet bedriver även en omfattande uppdragsverksamhet inom arkeologi och bebyggelse.Stockholmslansmuseum Stockholms läns museums huvudentré i Dieselverkstaden. Foto: Elisabeth Boogh