Nyhtestablå

Elefanten Civilförsvarsanläggning i Sollentuna


Under det kalla kriget var hotet om ett kärnvapenkrig ständigt överhängande och i Sverige övade man kontinuerligt för att förbereda sig inför ett eventuellt krigsutbrott. Övningarna leddes av civilförsvaret och allmänhetens engagemang var stort. Själva ledningen och organiseringen av det civila samhället i en krissituation skulle skötas från särskilda civilförsvarsanläggningar som lokaliserades i skyddade bergrum och var fullt skyddade från en träff av kärnvapen. Här skulle representanter från t ex kommunen, sjukvården och räddningstjänsten arbeta. Anläggningarna var hemliga och fick ofta namn efter djur. Idag har många av dessa ledningscentraler spelat ut sin roll och ersatts av nya. Flera används inte, några har blivit rum för dataservrar och andra är plomberade. Elefanten i Edsberg i Sollentuna som stod klar 1977, är en av dessa anläggningar och fråga har väckts om byggnadsminnesförklaring.

Stockholms läns museum har på uppdrag av länsstyrelsen utfört en dokumentation av Elefanten under hösten 2011. Industriantikvarie Helena Lundgren, fristående konsult, har dokumenterat de tekniska installationerna. I rapporten beskrivs bakgrunden till byggandet av civilförsvarsanläggningarna, hur Elefanten var tänkt att fungera både tekniskt och som arbetsplats och hur anläggningen ser ut idag.

Kontaktperson: Martina Berglund, bebyggelseantikvarie på Stockholms läns museum,
tel 08-586 194 63

Läs hela rapporten genom att klicka på pdf-länken nedan.

Fler bilder från Elefanten.

Lyssna till SR Studio Etts reportage från 2012 om Elefanten här: Studio EttKrypto Kryptorummet i Ordersalen därifrån hemliga meddelanden kunde skickas och tas emot

Matsal Elefantens matsal med intakt inredning från 1970-talet.

Elefanten sovrum Sovrum med sex bäddar