Nyhtestablå

Etnologi & kulturhistoria

Som kulturhistoriskt museum arbetar länsmuseet kontinuerligt med att dokumentera hur människorna format sina liv i vårt län. Vi gör det dels i våra kulturhistoriska undersökningar där vi berättar om livet i gångna tider, dels i våra samtidsundersökningar där dagens länsinnevånare står i fokus.

Ofta genomför vi våra undersökningar som samarbetsprojekt med andra museer, olika institutioner och organisationer. När det gäller våra samtidsundersökningar ingår länsmuseet i det riksomfattande nätverket Samdok som står för de kulturhistoriska museernas samarbetsorganisation för samtidsundersökningar.

Våra undersökningar resulterar alltid i ett material som sparas för framtiden i länsmuseets arkiv. Men ofta väljer vi också att presentera våra undersökningar så snart som möjligt efter att de avslutats. Formerna för presentationen varierar. Inte sällan blir det en bok eller rapport, ibland en utställning. Ämnena för våra historiska och samtida dokumentationer varierar mycket och vi arbetar över hela länet. Från det sena 1800-talets stenhuggarliv på Vätö utanför Norrtälje till dagens omvandling av industrimiljöer i Nacka kommun.etnologi_storavika1 Stora Vika, fabriksområdet.

buller_sickla2 Sickla köpkvarter