Nyhtestablå

Information

Konstverken på denna hemsida skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänhet utan tillstånd från rättsinnehavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverk till webb-sida till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.
Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08- 54 55 33 80.

Vad gäller konstnärer som ej företräds av BUS har vi i möjligaste mån försökt kontakta upphovsmän eller anhöriga för tillstånd om publicering av bild på konstverk. I några fall har inte detta varit möjligt då vi saknat kontaktuppgifter och vi är därför tacksamma om du som har kontaktuppgifter till konstnär som är utan avtal med BUS hör av dig till oss!


Konst i Stockholms läns landstings lokaler

Genom den konstnärliga gestaltingen i landstingets lokaler bidrar kulturförvaltningen till miljöer som förmedlar en känsla av omtanke och som är stimulerande att vistas i – för både patienter, personal och besökare. Vägledande för urval vid beställning och inköp av konst är att den sammantaget ska spegla den mångfald av uttryck som finns i samtida konst.

Mer än 70 000 konstverk ger färg, form och liv åt våra vårdmiljöer. En stor del av konsten är inbyggd i miljön; i väggar, tak, glaspartier, bilder i hissar och entréer, taktil konst som kan upplevas med andra sinnen än synen, skulptur eller konstnärlig bearbetning i exteriörer och i t ex. lekplatser för barn som vistas på sjukhus.

Det övergripande ansvaret för konstbeståndet i landstinget har kulturnämnden. Stockholms läns landsting tillämpar procentregeln upp till 2 % vid nybyggnad och större ombyggnader.

Vill du veta mer?
Se kulturförvaltningens webbplats.


Stockholms stads offentliga konst


Stockholms stad har en rik samling offentlig konst som också är en av landets största konstsamlingar. Här finns Stockholms äldsta staty föreställande Gustav Wasa som restes på Riddarhustorget 1774, omdiskuterade konstverk som Raoul Wallenberg monumentet och en omklappad Margareta Krook utanför Dramaten. Idag är det Stockholm konst som ansvarar för nya inköp till stadens konstsamling.

Vill du veta mer?
Se www.stockholmkonst.se

På sidan ”skulptur stockholm” kan man ta sig fram på en guidad tur genom de olika stadsdelarna:


Har du frågor eller kommentarer kontakta:

Rebecka Walan
rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se
08-586 194 44