Nyhtestablå

Du har tid! - Snäckfossil med stjärnsystem
av Nils G Stenqvist

Att ta klivet in i Huddinge pendeltågsstation är som att gå in i ett tempel där golv, väggar och skulptur är i samspel med varandra.

En jättelik snäcka dominerar stationen. Den syns tydligt från vilket håll du än kommer. Men konstverket på stationen är i själva verket en helhet med golv och väggar i samspel med snäckan och den blåa stjärnhimmeln i järnplåt precis bakom.

På väggarna vid trappan ser du två emaljmålningar, den ena med motiv från rymden och den andra med snäckor från havet. Grindarna är också en del av utsmyckningen. Om du tittar noga kan du se att formerna liknar fossiler. Det dominerande konstverket är snäckan, egentligen en snäckfossil, som är tre meter hög. Den är placerad på en refug som skiljer gångbanan och cykelbanan åt och är tänkt att fungera som en sittplats och mötesplats. Stjärnhimmeln bakom snäckan ska lysa under kvällstid och liknar då mer en himmel, än när den är släckt.

Konstnären har laborerat med storlek och tid. Snäckfossilen har blivit gigantisk, medan stjärnhimmeln har minskats till en längd på ca tre meter. Här står du framför två olika sätt att mäta tiden: Stjärnor som finns ljusår ifrån oss och ett djur som funnits för miljoner år sedan.

Så här beskriver konstnären tankarna bakom utsmyckningen:

"Utsmyckningen handlar om kosmisk och geologisk tid, enorma och ofattbara tidsrymder, skrämmande och trösterika på samma gång. Den enda tid människan kan fatta är den tid hon lever i och som närmast omger henne; den tid som mäts med klockor och som bestämmer när tågen ska gå."

Den plats där konstverket är placerat, en pendeltågsstation, är tiden viktig. Tågen ska komma i tid och resenärerna försöker komma i tid. Pröva att se rummet som ett tempel, rest över en av vårt samhälles kanske viktigaste grundstenar, tiden, som inbjuder till reflektion över vårt förhållande till tid och rymd. Hur viktigt är det att komma på minuten när tiden i själva verket är oändlig?

Utsmyckningen är framtagen i samarbete mellan Huddinge kommun, SJ, SL och Statens konstråd.

Text: Rebecka Walan

Konstnär: Stenqvist, Nils G

Kommun: Huddinge

Tillkomstår: 1986


<p>Du har tid! Sn&auml;ckfossil och stj&auml;rnhimmel &copy;Nils G Stenqvist/BUS 2012</p> ©Nils G Stenqvist/BUS 2012